Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp ở tại TPHCM, Hà Nội, Dịch vụ kế toán, Chữ ký Số, In hoá đơn, Văn phòng chia sẻ, Thành lập công ty, doanh nghiệp |Dao tao ke toan, hoc ke toan tong hop o tai TPHCM, Ha Noi, Dich vu ke toan, Chu ky So, In hoa don, Van phong chia se, Thanh lap cong ty, doanh nghiep

1:26 pm - Friday December 19, 2014

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam là gì? Bạn đã bao giờ bạn nghe đến khái niệm chuẩn mực kế toán hay chưa? Nó có tác dụng gì trong việc quản lý bộ máy Kế toán trong các Doanh nghiệp? Đây là những kiến thức rất cần thiết và bổ ích và nhận được rất nhiều sự quan tâm cho những ai đã, đang và sẽ bước chân vào nghề kế toán.

Chuẩn mực kế toán là gì?

chuan-muc-ke-toan

Chuẩn mực kế toán

 • Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán và theo quy định của Luật này (luật kế toán). Hay nói cách khác  Chuẩn mực kế toán (accounting standards) là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên BCTC.
 • Chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc chung (general principles) và những nguyên tắc cụ thể (specific principles)
 •  Nguyên tắc chung là những giả thiết (assumption), khái niệm (concept) và những hướng dẫn dùng để lập BCTC
 • Nguyên tắc cụ thể là những quy định chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Nguyên tắc chung được hình thành do quá trình thực hành kế toán, còn nguyên tắc cụ thể được xây dựng từ các quy định của tổ chức quản lý. Mỗi quốc gia, tùy theo tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước, sẽ có những nguyên tắc kế toán của nước mình, có tên tiếng Anh là Generally Accepted Accounting Principles, gọi tắt là GAAP

Tác dụng của chuẩn mực kế toán

 • Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất
 • Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.
 • Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
 • Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Ở Việt Nam hiện nay, bao gồm các Chuẩn mực kế toán sau:

 • Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung
 • Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
 • Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình
 • Chuẩn mực số 4: Tài sản cố định vô hình
 • Chuẩn mực số 5: Bất động sản đầu tư
 • Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản
 • Chuẩn mực số 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • Chuẩn mực số 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
 • Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh
 • Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác
 • Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng
 • Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay
 • Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 • Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 • Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm
 • Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 • Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 • Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan
 • Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận
 • Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
 • Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu

No comments yet.

Leave a Reply

Một widget trên Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp ở tại TPHCM, Hà Nội, Dịch vụ kế toán, Chữ ký Số, In hoá đơn, Văn phòng chia sẻ, Thành lập công ty, doanh nghiệp | Dao tao ke toan, hoc ke toan tong hop o tai TPHCM, Ha Noi, Dich vu ke toan, Chu ky So, In hoa don, Van phong chia se, Thanh lap cong ty, doanh nghiep

Bạn có thể thả widget vào đây, Apperance -> Widgets -> Footer Center widget

 • Thống kê


  Tổng khách viếng thăm : 320511
  Khách hôm nay : 56
 • DMCA.com Protection Status