Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp Thành lập công ty tại TpHCM

4:24 am - Friday April 18, 2014

Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

Đơn vị:………………

Địa chỉ:………………

Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ……..

Tờ số……………………

- Tên ,nhãn hiệu, quy cách vật tư:……………………………………………

- Đơn vị tính…………………………………………………………………

- Mã số………………………………………………………………………

 

 

Số TT

Ngày,
tháng

Số hiệu

chứng từ

Diễn
giải

Ngày
nhập,
xuất

Số lượng

xác nhận
của kế toán

Nhập

Xuất

Nhập

Xuất

Tồn

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

Cộng cuối kỳ

x

x

 

- Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:……

Ngày ….tháng ….năm ….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

No comments yet.

Leave a Reply

phu nu tin game game moi yeu game game tin game suc khoe kenh game cay game tin game hay game8 bao game dai ca game game thu kho game the gioi game tin tuc suc khoe hang ngay game thoi trang game dua xe game ban sung doc tin tuc game hay choi game