Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp ở tại TPHCM, Hà Nội, Dịch vụ kế toán, Chữ ký Số, In hoá đơn, Văn phòng chia sẻ, Thành lập công ty, doanh nghiệp |Dao tao ke toan, hoc ke toan tong hop o tai TPHCM, Ha Noi, Dich vu ke toan, Chu ky So, In hoa don, Van phong chia se, Thanh lap cong ty, doanh nghiep

7:55 pm - Saturday December 20, 2014

Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

Đơn vị:………………

Địa chỉ:………………

Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ……..

Tờ số……………………

- Tên ,nhãn hiệu, quy cách vật tư:……………………………………………

- Đơn vị tính…………………………………………………………………

- Mã số………………………………………………………………………

 

 

Số TT

Ngày,
tháng

Số hiệu

chứng từ

Diễn
giải

Ngày
nhập,
xuất

Số lượng

xác nhận
của kế toán

Nhập

Xuất

Nhập

Xuất

Tồn

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

Cộng cuối kỳ

x

x

 

- Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:……

Ngày ….tháng ….năm ….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

No comments yet.

Leave a Reply

Một widget trên Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp ở tại TPHCM, Hà Nội, Dịch vụ kế toán, Chữ ký Số, In hoá đơn, Văn phòng chia sẻ, Thành lập công ty, doanh nghiệp | Dao tao ke toan, hoc ke toan tong hop o tai TPHCM, Ha Noi, Dich vu ke toan, Chu ky So, In hoa don, Van phong chia se, Thanh lap cong ty, doanh nghiep

Bạn có thể thả widget vào đây, Apperance -> Widgets -> Footer Center widget

  • Thống kê


    Tổng khách viếng thăm : 320530
    Khách hôm nay : 67
  • DMCA.com Protection Status